“Cerdded y prom a chicio’r bar bob tro!” – Pam rydych chi’n #CaruAber

O 3 tan 7 Rhagfyr 2018, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dod â llond wythnos o’i weithgareddau arferol, arddangosfeydd arbennig a digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd i Aberystwyth fel rhan o’n hymgyrch Senedd@.

Rydym wedi bod yn gofyn am eich hanesion, eich atgofion a’ch gwybodaeth neilltuol am #CaruAber ar gyfer ein harddangosfa, “Aberystwyth: Gorffennol, Presennol, Dyfodol”.

Ganed a magwyd yr awdur arobryn Jenny Sullivan yng Nghaerdydd, ond fel cynifer o bobl eraill ar hyd a lled Cymru (ac yn wir, y byd!), mae gan Aberystwyth le unigryw yn ei chalon.

Mae’n byw yn Llydaw er 2004, ond yma y mae hi’n rhannu ei hoff atgofion #CaruAber, a cherdd o’r enw “Aberystwyth”.

Jenny Sullivan

Beth yw eich hoff atgof o Aberystwyth?

Treulio llawer diwrnod gwlyb yn y siopau llyfrau pan oedd y plant yn fach.  Aberystwyth oedd “y lle i ni” pan oedd hi’n rhy wlyb i fynd i’r traeth!  (Yr atgof gwaethaf yw’r gwesty glan môr â chawod heb ddŵr!)

Beth sy’n unigryw am Aberystwyth?

Y ffordd rwydd y mae’r “coleg a’r dref” yn ymgymysgu.  Ac mae rhywbeth cysurus braf am Aberystwyth.  Pan fyddwn i’n ymweld â llyfrgelloedd ac ysgolion lleol, byddwn i’n ceisio aros ar lan y môr.  Byddaf wrth fy modd yn cael clywed y tonnau wrth ddihuno yn y bore.

Sut mae Aberystwyth wedi newid dros y blynyddoedd?

Siopau gwahanol: rhai adeiladau newydd – ond ar y cyfan, nid llawer!

Cofiwch, rwyf heb fynd yno ers rhai blynyddoedd – mae angen i rai ysgolion a llyfrgelloedd fy ngwahodd i, os gwelwch yn dda!

 ABERYSTWYTH

Sea rattles pebbles

claws at shale

worries the filigree pier

 

Front lines are the expendables:

Window-boxed brecwast-a-gwelies,

Three-flights-down for a bath;

Student halls, window-sills full

of bare feet and beer cans;

and “Llys y Brenin”

balconied apartments

(Expensive) for the crachach.

 

Sea makes sorties

chewing at the roots of

Constitution Hill.

 

Hippie shops and cafes creep

backwards, towards respectability.

Charity shops flare and die, and

The mighty rearguard Banks

(Barclays, Lloyds) oppress the odd posh shop and Woolworths, where

anoraked and steaming tourists flee the unrelenting rain.

 

The sea attacks

retreats, attacks,

hurls pebbles

 

Only Waunfawr observes

the town, sneaking out

the back way, regrouping

somewhere in the

mountains, while offshore,

Momentarily confused by groyns

the sea fires missile dolphins,

Gulps the crimson sun

and waits for booming night.

 

Jenny Sullivan

Cydnabyddiaeth: Pont, “Say That Again”

 

Ewch i www.cynulliad.cymru/seneddaber i gofrestru a chymryd rhan yn ein harddangosfeydd a’n digwyddiadau. Gallwch hefyd rannu eich hanesion #CaruAber â ni ar Twitter, Facebook ac Instagram!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.