Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith?

Rydw i’n edrych ymlaen at ddau gyhoeddiad ar hyn o bryd: cyhoeddi enillydd balot Bil Aelod cyntaf y Pumed Cynulliad, a chyhoeddi’r enwau a dynnir allan o’r het ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019. Cyn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, bûm yn gweithio yn Japan am ddwy flynedd, felly ddweud yn saff y bydd Cwpan Rygbi’r Byd yn anhygoel.

Ond ta waeth am hynny – dyma sôn am Filiau Aelod. Cynigir y rhan fwyaf o ddeddfwriaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru. Ond os bydd Aelod Unigol yn ennill y balot ar gyfer cyflwyno Bil Aelod (a benderfynir ar sail tynnu enwau allan o het), bydd cyfle ganddo i gyflwyno ei ddeddfwriaeth arfaethedig ei hun.

Gall unrhyw un gynnig syniadau i Aelod Cynulliad ynghylch cyflwyno deddfwriaeth. Mae gennych 5 Aelod Cynulliad yn eich cynrychioli: ydych chi’n gwybod pwy ydyn nhw?

Yna, bydd yr Aelod Cynulliad sy’n ennill y balot yn gallu galw ar Aelodau eraill i gefnogi ei gynnig, gan wneud hynny drwy bleidlais. Os cefnogir ei gynnig, bydd gan enillydd y balot 13 mis i ddatblygu ei ddeddfwriaeth arfaethedig, a’i gyflwyno gerbron y Cynulliad i’w graffu a’i ddiwygio.

Yn ystod y broses hon, bydd enillydd y balot fel arfer yn cael ei gefnogi gan dîm bychan o bobl – rydw i’n rhan o’r tîm hwnnw – er mwyn datblygu eu deddfwriaeth arfaethedig. Rydym yn helpu trwy ddarparu cyngor o ran gweithdrefnau, ymchwil a chyfraith.

Ar 25 Ionawr 2017, tynnir enw Aelod allan o het yn y balot, a chaiff yr enillydd gyfle i gynnig deddfwriaeth newydd, a allai effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled Cymru. Dysgwch ragor.

Gan Tom Jackson, Clerc, y Tîm Cymorth Craffu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.