Mis Hanes Pobl Dduon: Betty Campbell (MBE), y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, yn annerch rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle y Cynulliad

Betty Campbell photoAr 8 Gorffennaf 2016, gwahoddwyd Betty Campbell (MBE) i siarad yn y Cynulliad gan rwydwaith Menywod ‘INSPIRE’ a rhwydwaith ‘REACH’ (Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Diwylliannol), fel rhan o wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant y Cynulliad.

Mae wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ddigwyddiad a gynhelir bob blwyddyn fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i hyrwyddo a chefnogi gweithle cynhwysol. Yn yr wythnos honno, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau eraill i godi ymwybyddiaeth a hybu a dathlu amrywiaeth a chynhwysiant.

Os nad oeddech yn ddigon ffodus i glywed Betty, gallwch wrando arni ar YouTube: beth wnaeth ei hysbrydoli hi; beth wnaeth ei helpu hi i gyrraedd lle wnaeth hi; beth sydd ganddi i’w ddweud i ysbrydoli eraill sy’n wynebu rhwystrau tebyg a’i chyngor i bobl sy’n wynebu rhwystrau eu hunain. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Betty a pam bod y rhwydweithiau wedi gwahodd Betty i siarad â nhw drwy ddarllen ein blog ym mis Awst yn gynharach eleni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.