Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu dathlu.

Cynhelir digwyddiadau drwy gydol mis Hydref, yn genedlaethol, i gydnabod a dathlu cyrhaeddiadau pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) a’r cyfraniadau a wneir ganddynt i ddatblygiad y gymdeithas, technoleg, yr economi a chelf a diwylliant ym Mhrydain

Rydym yn falch o gynrychioli holl bobl Cymru ac yn credu’n gryf iawn yn y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae’n gred gennym y gall ymgysylltu ag ystod mor amrywiol o grwpiau â phosibl ond arwain at well sefydliad democrataidd a deddfwrfa sy’n darparu’n effeithiol ar gyfer holl bobl Cymru.

Fel rhan o’n gwaith gyda’r cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) lleol, i godi ymwybyddiaeth o’n gwaith ac i wella ein hymgysylltiad â’r gymuned hon, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y Cynulliad â stondinau mewn pedwar digwyddiad a gaiff eu cynnal i nodi Mis Hanes Pobl Dduon. Bydd y Cynulliad yn bresennol yn:

  • Seremoni wobrau Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru, ddydd Gwener 30 Medi yn y Senedd, Bae Caerdydd o 12.30 tan 14.30 o’r gloch.
  • Seremoni agor Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru, ddydd Sadwrn 1 Hydref, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd o 12:00 tan 18:00 o’r gloch.
  • Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon Rhwydwaith y Sector Cyhoeddus yng Nghymru ddydd Llun 17 Hydref 2016, yn Neuadd y Sir Caerdydd o 15.00 tan 19.00 o’r gloch.
  • Seremoni cloi Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru ddydd Sul 30 Hydref, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe o 13:00 tan 17:00 o’r gloch.

Bydd y Cynulliad â staff yno i ofalu am y stondinau, gan gynnwys aelodau o’n rhwydwaith cydraddoldeb staff Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol (REACH) yn y gweithle, felly, dewch draw, os gallwch, i ddweud helo ac i gael gwybod rhagor am y Cynulliad ac am y gwaith a wnawn.

REACH logo

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd wedi trefnu nifer o weithgareddau ac erthyglau drwy gydol mis Hydref i godi ymwybyddiaeth a dathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Cadwch lygad ar ein blog a’n cyfrif Twitter @CynulliadCymru drwy gydol mis Hydref am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.