‘Arwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae mis Hydref yn Fis Hanes Pobl Dduon.

Er mwyn dathlu’r Mis hwn, hoffai Rhwydwaith Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig y Cynulliad sôn am y bobl sydd wedi bod yn fodelau rôl iddynt ac sydd wedi’u hysbrydoli – eu ‘Harwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig’.

Muhammad Ali  – Cyn-focsiwr proffesiynol

Delwedd o Muhammad Ali
Y ddelwedd yn eiddo cyhoeddus gan Ira Rosenberg

“Yn Fwslim crefyddol, na roddodd gorau iddi er gwaethaf yr heriau a wynebodd fel dyn du, yn arbennig yn y 1960au a’r 1970au.   Mae wedi annog pobl i barchu a deall ei gilydd yn well ac ymdrechu i fod y gorau y gallant fod.  Mae’n cynrychioli sut y gellir defnyddio chwaraeon i newid gwerthoedd cymdeithasol.”

Stephen K. Amos – Digrifwr

Delwedd o Stephen K Amos
Tynnwyd y ddelwedd yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2005. Rhyddhawyd yn eiddo cyhoeddus

“Am ei waith yn codi proffil cyfunrhywiaeth yn ei berfformiadau, fel y sioe unigol ddadlennol ‘All of Me’ yng Ngŵyl Fringe Caeredin, lle gwnaeth gydnabod yn gyhoeddus ei gyfunrhywiaeth ei hun iw gynulleidfa am y tro cyntaf.”

Tracy Chapman – Canwr a chyfansoddwr

Delwedd o Tracy Chapma
Delwedd gan Hans Hillewaert dan drwydded Creative Commons

“Mae geiriau ei chaneuon, fel ‘Talkin’ ‘bout a revolution’ a ‘Fast Car’ yn amlygu’r pwysigrwydd o siarad yn erbyn anghyfiawnder a chodi ymwybyddiaeth o dlodi.”

Nelson Mandela – Cyn-arlywydd De Affrica

Delwedd o Nelson Mandela
Delwedd yn y parth cyhoeddus ar connect.123.com, o erthygl gan Katie Arango

“Arweinydd diymhongar a oedd yn frwd dros heddwch ac a faddeuodd y bobl a’i neilltuodd am 27 o flynyddoedd, ac a arweiniodd pobl De Affrica mewn ysbryd o faddeuant a chytgord. Pe gallwn fod hanner y dyn yr oedd, mi fyddwn i’n hapus iawn.”

Pranab Mukherjee – Arlywydd India

Delwedd o Pranab Mukherjee
Delwedd yn y parth cyhoeddus

“Oherwydd y gwaith mae wedi’i wneud â phobl dlawd. Mae’n llysgennad ar gyfer pobl dlawd.”

Barack Obama – Arlywydd Unol Daleithiau America

Delwedd o Barack Obama
Trwyddedwyd o dan Drwydded Creative Commons Attribution 3.0 Unported

“Fel rhywun o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd, heb amheuaeth, yn un o’r swyddi mwyaf pwerus yn y byd, mae’n amlwg fod pethau’n newid ac mae hynny’n rhoi gobaith ichi. Mae’n eicon anhygoel oherwydd bob amser rydych chi’n ei weld, rydych chi’n gweld dyn du sy’n mynegi ei hun yn dda, hyd yn oed pan gaiff ei bryfocio.”

Michelle Obama – Prif Foneddiges America, cyfreithwraig, awdur, gweithiwr elusennol

 Deledd o Michelle_Obama_2013_official_portrait[1]
Y ddelwedd yn eiddo cyhoeddus. Llun swyddogol y Tŷ Gwyn gan Chuck Kennedy
“Mae’n fenyw anhygoel ac yn berson rhagorol am sawl rheswm, gan gynnwys ei hymrwymiad i hyrwyddo bwyta’n iach a hawl menywod i addysg.”

Oprah Winfrey – cyflwynydd sioeau siarad, actores, cynhyrchydd a dyngarwr sy’n chwarae rhan arwyddocaol yn y cyfryngau

Delwedd o Oprah Winfrey
Trwyddedwyd o dan Drwydded Creative Commons Atribution Share-Alike 3.0. Trwydded Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 < br / > Mae cyfrannau na gyfrannwyd gan ymwelwyr yn Hawlfraint 2015 Tangient LLC

“Mae hi’n enghraifft o lwyddiant yn wyneb amrywiaeth. Nid yn unig y mae’n stori go iawn o dlodi i gyfoeth, ond ar ôl gweithio’n galed yn ei maes, mae wedi defnyddio ei sefyllfa i wneud gwahaniaeth, gan ddefnyddio ei dylanwad a’i llwyddiant i ysbrydoli, addysgu a galluogi pobl o bob cefndir, ym mhob cwr o’r byd.”

Stevie Wonder – Cerddor

Trwyddedwyd o dan Drwydded Brasil Priodoliad Cyffredin Creadigol 3.0
Trwyddedwyd o dan Drwydded Brasil Priodoliad Cyffredin Creadigol 3.0

“Plentyn rhyfeddol. Yn ddawnus yn naturiol a chyda llawer o dalent, dysgodd ei hun i ddechrau chwarae offerynnau’n 4 oed. Llwyddodd i oresgyn anawsterau a gofid a bod y gorau yn ei faes, gan barhau i fod yn berthnasol ac yn llwyddiannus drwy gydol ei oes.”

Malala Yousafzai – Gweithredydd o Bacistan ar gyfer addysg i fenywod a’r person ieuengaf erioed i ennill y Wobr Nobel

Delwedd o Malala Yousafzai
Delwedd gan Russell Watkins/Adran Datblygu Rhyngwladol. Ar gael o dan delerau Hawlfraint y Goron/Trwydded Llywodraeth Agored/Creative Commons

“Mae hi’n fodel rôl fodern a chryf. Mae ei dewrder a’i phenderfyniad i greu ac i sicrhau newid i fenywod ym mhob cwr o’r byd ar ôl ei phrofiad trawmatig, yn wir, yn arbennig iawn. Mae’n ferch hynod o ddewr, sydd â stori anhygoel i’w hadrodd. Yn ddim ond 18 mlwydd oed, mae eisoes wedi cyflawni llawer iawn, a bydd ei hymdrechion yn sicrhau y bydd hi’n cyflawni llawer iawn rhagor.”

Leymah Gbowee – Arweinydd hawliau menywod a gwrth-ryfel Liberia, enillydd y Wobr Heddwch Nobel ar y cyd yn 2011

Delwedd o Leymah Gbowee
Trwyddedwyd o dan Drwydded Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Os hoffech wybod mwy am ein rhwydwaith staff BME, cysylltwch â Raz Roap, Cadeirydd y rhwydwaith staff BME.

Ydych chi’n bwriadu ymweld â’r Cynulliad? Edrychwch ar ein gwefan neu cysylltwch â ni dros y ffôn ar 0300 200 6565, neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

I gael rhagor o fanylion am y digwyddiadau a gynhelir ledled Cymru, ewch i wefan Mis Hanes Pobl Dduon Cymru.

Black History Month Wales logo  National Assembly for Wales Black Minority Ethnic Staff Network Logo

One thought on “‘Arwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.