Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r Magna Carta yn 800 oed!

Ddydd Llun 15 Mehefin, byddwn yn dathlu 800 mlynedd ers llofnodi’r Magna Carta, dogfen sy’n sail rannol, ym marn llawer o bobl, i’r hawliau, y gynrychiolaeth, y rhyddid a’r ddemocratiaeth yr ydym ni’n eu cymryd yn ganiataol heddiw.

Gellir dadlau bod y Magna Carta yn ddogfen bwysig, gynnar ar hawliau dynol, a oedd yn greiddiol i’r broses o ddatblygu hawliau fel yr ydym ni’n eu deall nhw heddiw, fel yr hawl i gyfiawnder a gwrandawiad teg.

Er mwyn edrych ymhellach ar beth yw ystyr hawliau dynol yng nghyd-destun bywyd bob dydd, sut y maent yn effeithio ar bobl a pham eu bod mor bwysig, beth am fynd am dro ar hyd Stryd Urddas, sef canllaw rhyngweithiol syml ar y Ddeddf Hawliau Dynol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol?

Mae rhagor o wybodaeth am ddathlu 800 mlynedd ers llofnodi’r Magna Carta ar gael ar y wefan swyddogol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.