Cipolwg ar Fil Llywodraeth Leol (Cymru)

PIGION

17 Chwefror 2015

Erthygl gan Alys Thomas a Rhys Iorwerth Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Blog-cy

Mae cofnod blog blaenorol wedi amlinellu’r cefndir wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ati i ddiwygio llywodraeth leol. Mae’r cofnod blog hwn yn edrych yn fanylach ar ambell fater a allai godi yn sgil Bil Llywodraeth Leol (Cymru), sef y cam deddfwriaethol cyntaf yn y broses honno.

(I gael rhagor o fanylion am y Bil ei hun, mae’r Gwasanaeth Ymchwil newydd gyhoeddi crynodeb o’r prif ddarpariaethau).

Uno gwirfoddol ac ansicrwydd ynghylch y map

Cafodd y Bil ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar 26 Ionawr 2015, ac yn ei hanfod mae iddo ddau brif amcan:

  • Galluogi awdurdodau lleol sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i uno’n wirfoddol i wneud hynny;
  • Galluogi paratoadau i ddechrau ar gyfer creu awdurdodau lleol newydd, a hynny trwy uno gorfodol yn sgil ail Fil.

Cwestiwn sy’n codi’i ben yn syth yw’r angen…

View original post 878 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.