Stonewall Cymru: Modelau Rôl

 

Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru:

StonewallCraig

“Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl rhag cyrraedd lefelau uwch … Os ydych chi wedi cyrraedd safle o lwyddiant, os gallwch chi ysbrydoli rhywun arall, os gallwch chi arwain drwy esiampl, fe ddylech chi wneud hynny.”

Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn a Phrif Gynghorydd y Llywydd

 

StonewallRhys

“Mae’n bwysig bod â modelau rôl amrywiol; dyw un unigolyn ddim yn gallu cynrychioli holl amrywiaeth y profiad hoyw … nid dim ond mater o fod yn weladwy i bobl syth yw e, ond hefyd ymhlith y gymuned hoyw. Allwn ni ddim disgwyl i bobl ein derbyn ni a chymeradwyo ein hamrywiaeth ni, os na allwn ni dderbyn ni ein hunain.”

Rhys Morgan, Cyfieithydd a Golygydd

Darllenwch pam mae bod yn fodel rôl yn bwysig iddynt, ynghyd â modelau rôl LGBT eraill Cymru yma:
http://www.stonewallcymru.org.uk/cymru/welsh/yn_y_gwaith/modelau_rl/default.asp

 

One thought on “Stonewall Cymru: Modelau Rôl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.