Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Ar 9 Hydref, ymunodd plant ysgol, cynghorwyr a thrigolion lleol â’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yng Nghanolfan Hywel Dda, Hendy-gwyn i weld Prif Weinidog Cymru yn cael ei ddwyn i gyfrif.

Cyn y cyfarfod, bu cyfle i Aelodau’r Pwyllgor siarad â’r bobl ifanc ac eraill am y materion pwysig roedd y Pwyllgor yn eu trafod.

Scrutiny of FM 1

Yna, holodd y Pwyllgor y Prif Weinidog ar faterion yn ymwneud â newid cyfansoddiadol yn dilyn y refferendwm ar Annibyniaeth yn yr Alban, yn ogystal â nifer o faterion lleol.

Scrutiny of FM 2.png

Gyda’u croeso cynnes a’u cacennau cri blasus, dangosodd staff gwirfoddol y ganolfan y math o letygarwch sy’n ategu cred rhai pobl mai ‘West is best’.

Dyma aelodau o dîm y Pwyllgor yn paratoi ar gyfer y digwyddiad!

Scrutiny of FM 3

Yn ogystal â chwestiynau gan bedwar Aelod y Pwyllgor, gofynnodd y Cadeirydd nifer o gwestiynau i’r Prif Weinidog a ddaeth i law gan aelodau’r cyhoedd drwy Twitter, yn ogystal â chan ddisgyblion o ysgolion ledled Cymru.

Dyma Aelodau’r Pwyllgor gyda rhai o’r bobl a oedd yn bresennol ar y diwrnod.

Scrutiny of FM 4

Roedd hwn yn achlysur cofiadwy oedd yn arddangos y Cynulliad yn gweithio y tu allan i’r brifddinas, yn cymryd rhan mewn materion lleol ac yn cynnwys cymunedau mewn sesiwn graffu agored a bywiog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.