Y tu ôl i’r llenni – y Senedd #LightsOut

Gan Sonam Patel, Y Tîm Digwyddiadau Corfforaethol

World War 1 #LightsOut Remembrance Event, Senedd,  4 August 2014 #WalesRemembers. Photo by Jon Pountney / #LightsOut - Digwyddiad Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, y Senedd, 4 Awst 2014 #CymrunCofio. Llun gan Jon Pountney

Cymerodd y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ran yn y digwyddiad #LightsOut ddydd Llun 4 Awst. Diffoddodd y Senedd ei oleuadau rhwng 22.00 a 23.00, gan adael un golau yn unig fel symbol o fyfyrdod a gobaith i nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Penderfynodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru gymryd rhan yn y digwyddiad #LightsOut ochr yn ochr â thirnodau cenedlaethol ledled y DU, nid yn unig i rannu’r profiad ond er mwyn dangos parch, edmygedd a diolchgarwch i’r rhai a gollwyd yn y rhyfel 100 mlynedd yn ôl.

 The Senedd

Dyma sut mae’r Senedd fel arfer yn edrych gyda’r nos. Delwedd o Flickr gan identity chris is. Trwydded Creative Commons.

Roedd y gwaith paratoi ar gyfer y digwyddiad hwn yn eithaf syml, gan sicrhau bod golau’r Senedd yn cael ei osod ar amserydd ac yn diffodd am 21.59. Gyda chymorth Martin Hunt, Cyfarwyddwr Technegol Canolfan y Mileniwm, gosodais un sbotolau yng nghanol y Neuadd i ddisgleirio tuag at Fae Caerdydd am union 22.00.  Yna, aeth Jason Allan, y Pennaeth Diogelwch, â ni y tu allan i’r Senedd lle roeddem yn gallu gweld effaith y sbotolau yn erbyn y tywyllwch y tu mewn i’r Senedd. Gwnaeth torf fechan ymgynnull y tu allan i dynnu lluniau a siaradodd pobl am arwyddocâd y golau. Roedd yr awyrgylch yn hyfryd ac roedd yn wych gweld bod y BBC a Gwesty Dewi Sant wedi ymuno â ni yn y Bae i oleuo un golau. Yna, dychwelodd Jason a Martin i’r Senedd i ddiffodd y golau am 23.00 gan adael i mi rannu lluniau o’r digwyddiad gyda’n dilynwyr ar Twitter a Facebook

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch iawn o fod wedi cymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn a thros y pedair blynedd nesaf bydd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd, dadleuon ac arddangosiadau i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr a’i effaith ar bobl Cymru.

 

Y Senedd
Delwedd o Flickr gan blogdroed. Trwydded Creative Commons.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.