Y Senedd: Sylwadau gan ymwelwyr

Image from Flickr by astronomy_blog. Licensed under the Creative Commons.
Image from Flickr by astronomy_blog. Licensed under the Creative Commons.

 

Yn ogystal â bod yn ganolbwynt datganoli yng Nghymru, mae’r Senedd hefyd ar agor drwy gydol y flwyddyn fel atyniad i ymwelwyr. Gallwch fynd ar daith o amgylch yr adeilad a dysgu am wleidyddiaeth yng Nghymru gydag un o’r tywyswyr, neu gallwch fynd i’r Cyfarfod Llawn neu i gyfarfod pwyllgor. Hefyd mae digwyddiadau ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal drwy’r flwyddyn, felly daw digon o ymwelwyr yma am bob math o resymau.

Yn ddiweddar, gorffennwyd llenwi ein llyfr ymwelwyr, a manteisiwyd ar y cyfle i ddarllen drwy rai o’r negeseuon a nodwyd gan bobl. Mae hon yn ffordd dda o ddeall beth mae pobl wir yn ei fwynhau am eu hymweliadau â’r Senedd.

Cawsom lawer o sylwadau cadarnhaol:

“Rwyf wrth fy modd â’r teimlad agored sydd yn yr adeilad hwn!” – Andrea, Iowa, UDA.

“Staff cyfeillgar dros ben”  – Pedr, Caerdydd.

“Gwell nag yw ar y teledu!” – Carole, Gogledd Cymru.

“Staff cyfeillgar iawn a llawn gwybodaeth.” – Claire, Stoke-on-Trent.

“Democratiaeth am byth!” – Rob, Ynys Wyth.

“Gwych bod canolbwynt llywodraeth Cymru yn agored i bawb ei archwilio a dysgu amdano. ” – Leanne, Cwmbrân.

“Caru’r lle hwn, caru’r wlad hon.” Laurence, Caerfaddon.

“Adeilad hardd a chroeso cynnes gan y staff. Diolch – Simon, Farnham.

“Y Senedd orau i mi ymweld â hi.” – Sharon, Cyprus.

“Ni allwn roi mwy o ganmoliaeth!” Helmina, Ffindir.

“Mae’n gwneud i mi deimlo’n falch o fod yn Gymro.” Andrew, Pontypridd.

 

Canmolwyd y cyfleusterau yn benodol:

“Toiledau neis iawn!” – Raynor, Bangor.

 

Roedd pobl nad oeddent yn mwynhau eu hymweliadau, am amryw o resymau, hefyd:

“Gwastraff arian.  Cangen ddiangen arall o Lywodraeth.” – Sarah, Pen-y-bont ar Ogwr.

“Glanhewch y staeniau dŵr ar y gwydr. Ac ymfalchio yn eich Cynulliad. ” – Richard, Llundain.

“Boddhaol. Da, ond ychydig yn ddiflas.” Savannah, 10 oed, Caerdydd.

“Dim yn ddrwg, dim yn ddrwg o gwbl, a dweud y gwir, roedd yn iawn.” – R, Lloegr.

“Pam nad oedd unrhyw un yn y gwaith heddiw?” Mrs Stephenson, Trethdalwr, Canolbarth Cymru.

 

Cafwyd sylwadau eraill nad oedd yn ymddangos eu bod yn berthnasol, ond mae’n dal yn neis eu darllen:

“Heddwch a chariad fyddo gyda chi oll.” – Dan, pererin heddwch.

“Deuthum i weld draig fy nhad. Wedi cael diwrnod hyfryd. ” Katie, Blaenau.

Senedd

Cawsom ychydig o sylwadau am y byrllysg:

“Yn falch o weld y byrllysg yn cael gofal da.” – Jill, Sydney.

“Roedd yn wych, ond chefais i ddim cyffwrdd â’r peth aur.” Jason, Birmingham.

 

Mae’n ymddangos mai’r tywyswyr ar y daith o amgylch y Senedd, Richard a Gareth, a oedd ar y brig, gydag ugeiniau o bobl yn eu canmol:

Nid oedd y plant wedi sylweddoli y gallai gwleidyddiaeth fod yn gymaint o hwyl!  Taith wych gan Gareth!” – Dienw, Rhyl.

“Diolch am ein harwain ar yr ymweliad, Richard. **heart emoticon**” Emeline, Ffrainc.

“Mae Gareth yn neis ac yn olygus iawn.  Byddaf yn ei gofio ar hyd fy oes. ” – Pauline, Nantes.

 

Mae’r Senedd yn ein hatgoffa faint yn fwy mae ein system ddemocrataidd wedi datblygu o’i chymharu â rhai gwledydd eraill:

“Mae eich tryloywder wedi creu argraff arnaf!” – Anna, Wcráin.

“O’i chymharu â’n Senedd ni, mae’n berffaith.” – Ben, Tunisia.

Senedd

Rydym yn ymfalchio yn y Senedd, fel calon democratiaeth Cymru, ond hefyd fel adeilad sy’n agored i’r cyhoedd. Mae croeso i sefydliadau a grwpiau cymunedol gynnal digwyddiadau yn y Senedd, cyhyd ag y gallant gael nawdd gan Aelod o’r Cynulliad, sy’n golygu ein bod yn cael amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd yn yr adeilad.

 

Os hoffech weld beth sy’n cael ei gynnal yn y Senedd ar hyn o bryd, ewch i’n calendr i gael rhagor o wybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad yn y Senedd, ewch i’n tudalen Gwybodaeth am Ddigwyddiadau.

Os na allwch gyrraedd Bae Caerdydd i ymweld â’r Cynulliad, gallwch weld yr adeilad drwy ein Rhith Daith.

Neu edrychwch ar yr hashnod #senedd a gweld delweddau ar Flickr.

 

Ffyrdd eraill o gysylltu â ni:

Y Senedd ar Facebook

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Facebook

@Cynulliadcymru ar Twitter

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.