#Betsi – Ailymweld flwyddyn yn ddiweddarach @SeneddArchwilio

Yn dilyn adroddiad ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ‘Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’, bu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod y canfyddiadau a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr.

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Swyddfa Archwilio Cymru. Hefyd, cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig i’r ymchwiliad gan randdeiliaid.

Yn dilyn trafodaeth ar yr holl dystiolaeth a gafwyd, lluniodd y Pwyllgor adroddiad ym mis Rhagfyr 2013, a oedd yn cynnwys nifer o argymhellion i Lywodraeth Cymru eu hystyried.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymateb i argymhellion y Pwyllgor ym mis Chwefror 2014.

Nawr, flwyddyn yn ddiweddarach, yn dilyn cyhoeddi adroddiad dilynol ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, bydd y Pwyllgor yn ailedrych ar y pwnc hwn, drwy glywed rhagor o dystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am y cynnydd o ran gweithredu ein hargymhellion, pan fyddant yn dod gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ddydd Mawrth 8 Gorffennaf 2014.

Gwyliwch Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn siarad am y cyfarfod hwn.

Dilynwch y Pwyllgor @SeneddArchwilio a chyfrannwch at y drafodaeth drwy ddefnyddio #betsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.