Deall ag Ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru – Gweithdy Sector Busnes

Ym mis Mehefin 2014 bu i gynrychiolwyr o ddau o fusnesau yng Nghymru fynychu gweithdy yn y Senedd, Bae Caerdydd.
Roedd y diwrnod yn cynnwys y cyfle i gyfranogwyr ddysgu am y Cynulliad, sut mae’n cynrychioli pobl Cymru, sut mae’n gwneud cyfreithiau i Gymru a sut mae’n dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.
Derbyniodd cyfranogwyr hefyd y cyfle i wylio cyfarfod y Pwyllgor Menter a Busnes yn y Senedd lle’r oeddynt yn trafod eu hymchwiliad i sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Cyn cinio derbyniodd y grŵp taith o’r Senedd.
Dros ginio bu i gyfranogwyr rwydweithio gydag aelodau o’r Pwyllgor Menter a Busnes i drafod materion cyfredol yn gysylltiedig â busnes yng Nghymru.

Bp7cY9rCQAA1wdj[1]

Daeth y diwrnod i ben gyda thrafodaeth ar strwythur Gwasanaeth Pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol a sut gall cyfranogwyr fod yn rhan o waith pwyllgorau yn y dyfodol.

Cymerodd Tony Knowles, VP ar gyfer Adnoddau Dynol Byd-eang yr amser i ddweud wrthym beth oedd yn ei feddwl o’r diwrnod:

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am weithdai tebyg yr ydym yn ei gynnig, a ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan cysylltwch â ni ar:

timallgymorth@cymru.gov.uk neu 0845 010 5500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.