Mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd

PO addresses bloggers

Ddoe, am y tro cyntaf erioed, fe wahoddir grŵp bach o bobl sy’n weithredol ar-lein gan y Cynulliad i drafodaeth anffurfiol am ein gwefan. Roedd y gweithdy yn rhan o fenter Mynd i’r Afael â’r Diffyg Democrataidd yng Nghymru – diffyg democrataidd y mae’r Llywydd yn credu sydd wedi ei greu gan fethiant cyfryngau’r DU, a rhannau mawr o gyfryngau traddodiadol Cymreig, i drosglwyddo gwaith y Cynulliad i’w cynulleidfaoedd. Felly sut y gallwn ni fynd i’r afael â’r diffyg hyn – i sicrhau bod newyddion Cymraeg (a diwylliant) yn cael digon o gynrychioliad?

Rhan o’r ateb yw bod yn fwy craff gyda’r wybodaeth yr ydym yn ei gynnig. Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, mae ein gwefan yn dal popeth – yr holl ddata am gyfarfodydd pwyllgor, deddfwriaeth, Aelodau Cynulliad, digwyddiadau ac yn y blaen. Felly, mae’n hynod o bwysig bod hyn yn hawdd i ddeall a’i weld, ar gyfer pawb sydd â diddordeb.

Mewn cyfnod ble rydym yn gweld ein papurau lleol yn neilltuo llai o adnoddau i adrodd am y Senedd, a methiant cyfryngau’r DU I adrodd am Gymru, rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn pobl gyffredin – sydd ddim o angenrheidrwydd yn newyddiadurwyr neu’n bapurau newydd – yn sefydlu gwefannau cymunedol (neu flogiau, a grwpiau Facebook) ac yn rhannu gwybodaeth a newyddion eu hunain. Mae canolfan Newyddiaduriaeth Gymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd yn galw’r unigolion hyn yn “newyddiadurwyr cymunedol” – pobl sydd â diddordeb mewn newyddion a materion cyfoes sydd yn effeithio eu hardal nhw, ond sydd heb dderbyn hyfforddiant newyddiaduriaeth ffurfiol.

Pwrpas y gweithdy oedd gwahodd rhai o’r bobl hyn i drafod gwefan y Cynulliad. Oedden nhw’n gallu darganfod yr wybodaeth berthnasol pan oedden nhw’n ymweld? Oedden nhw’n gwybod ac yn deall yr hyn oedd y Cynulliad yn ei wneud oedd yn berthnasol i’r ardal oedd o ddiddordeb iddyn nhw (unai’n lleol, neu bwnc?). Cawsom drafodaeth fywiog oedd yn cynnwys popeth o leoliad ein botwm newid iaith i ba mor hawdd oedd darganfod ein harchif o fideos.

Wrth gwrs, tydi hi ddim yn hawdd crybwyll popeth a awgrymwyd. Fel sefydliad cyhoeddus, mae’n adnoddau ni’n gyfyng ond mae digwyddiadau megis hwn yn rhoi mewnwelediad da i weld beth mae pobl yn meddwl sydd fwyaf gwerthfawr – yn ogystal â gwelliannau hawdd i wneud ein cynnwys yn fwy hygyrch. Gall hyn fod yn unrhyw beth o ychwanegu dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd i Google Map, i ychwanegu fwy o luniau i dudalennau’n gwefan.

Rhai o’r blogwyr oedd yn bresennol oedd; Owen Donovan (sy’n ysgrifennu Oggy Bloggy Ogwr  – blog gwleidyddol a enillodd Blog Gwleidyddol Gorau yng Ngwobrau Blog Cymru yn 2012), Gareth Morlais (sy’n rhedeg blog Abergele post), a Karin Maer a Nigel Evans (sy’n rhedeg gwefan FYIBrecon). Rhoddwyd croeso i Hannah Scarborough o Ganolfan Newyddiaduriaeth Gymunedol, a ysgrifennodd flog am y digwyddiad: Accessing democracy.

Ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn newyddiaduriaeth gymunedol, mae Prifysgol Caerdydd yn mynd i fod yn rhedeg CAAE Cwrs Agored Ar-lein Enfawr cyntaf y byd (Massive Open Online Course) ar newyddiaduriaeth gymunedol, fydd yn dechrau fis Ebrill 2014. Mae mynediad i’r cwrs yma: Community Journalism MOOC.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu i’r trafodaethau am sut y gallwn wella’n gwefan, bydd digwyddiad arall yn cael ei gynnal yn yr ha far gyfer menter y Diffyg Democratiaeth. Fel arall, gadewch eich sylwadau isod. Rydym o hyd yn anelu i wella ble bynnag mae’n bosib.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.