Cyllido Addysg Uwch – Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal gwe-sgwrs â myfyrwyr

Ar hyn o bryd, mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn trafod ffioedd dysgu a chyllid addysg uwch yng Nghymru. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor, fe wnaeth y tîm allgymorth gyhoeddi arolwg a threfnu gwe-sgwrs.

Roedd yr arolwg yn gofyn i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru, ac o fewn 100 milltir i’r ffin â Lloegr, am eu barn am gyllido addysg uwch. Roedd hyn yn cynnwys ystyriaethau ariannol a wneir ganddynt cyn mynd i’r brifysgol, effaith y cynnydd mewn ffioedd dysgu yn Lloegr ac effaith grant ffioedd dysgu Llywodraeth Cymru.

Cafwyd cyfanswm o dros 1,300 o ymatebion i’r arolwg gan fyfyrwyr ledled Cymru a Lloegr. Mae crynodeb o’r canlyniadau ar gael yma.

Yn ogystal â’r arolwg, cynhaliwyd dwy sgwrs gydag aelodau o’r Pwyllgor Cyllid ym mis Tachwedd 2013. Roedd y sesiwn gyntaf yn cynnwys myfyrwyr o Gymru sy’n astudio yng Nghymru, ac roedd yr ail sesiwn yn cynnwys myfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig.

Cafodd y sgwrs ei chynnal gan ddefnyddio Google Hangouts. Dyma’r tro cyntaf i’r Cynulliad Cenedlaethol gynnal sgwrs o’r math hwn gydag aelodau o’r cyhoedd.

Aelod o'r pwyllgor Julie Morgan AC a Cadeirydd y pwyllgor Jocelyn Davies AC yn cymryd rhan yn y gwe-sgwrs.
Aelod o’r pwyllgor Julie Morgan AC a Cadeirydd y pwyllgor Jocelyn Davies AC yn cymryd rhan yn y gwe-sgwrs.

Yn ymuno â’r cyfranogwyr roedd Jocelyn Davies AC, Cadeirydd y Pwyllgor, a Julie Morgan AC, Aelod o’r Pwyllgor, a oedd yn gofyn cwestiynau ac yn hwyluso’r ddadl. Ar ddiwedd y sesiwn, ysgrifennodd un o’r cyfranogwyr:

“Diolch yn fawr, gobeithio bod hwn wedi bod o werth a hoffwn glywed beth sydd yn digwydd o ganlyniad.”

Mae trawsgrifiad llawn o’r drafodaeth wedi cael ei gyhoeddi ar ein gwefan. Gellir ei weld yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.