Canolfan Llywodraethiant Cymru/ y Gwasanaeth Ymchwil yn cyflwyno …effaith Refferendwm yr Alban ar Gymru

Ar 12 Rhagfyr 2013, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil ddigwyddiad yn y Cynulliad gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, i drafod y refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban y flwyddyn nesaf. Y prif siaradwr oedd yr Athro James Mitchell o Brifysgol Caeredin, sy’n arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth yr Alban, a rhoddwyd y cyflwyniadau a’r sylwadau agoriadol gan Owain Roberts o’r Gwasanaeth Ymchwil. Mae fideo o’r sesiwn ar gael isod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.