Ymweliad y Pwyllgor Deisebau

Fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i bobl Cymru, mae’r Pwyllgor Deisebau yn aml yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru i gyfarfod pobl a chasglu gwybodaeth fydd o gymorth iddynt wrth ystyried deisebau maent wedi ei dderbyn.

Yn ystod y tymor yma bydd y Pwyllgor yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru ar ddydd Sul 10 Tachwedd a dydd Llun 11 Tachwedd.

Ar ddydd Sul bydd y Pwyllgor yn ymweld â hen safle Ysbyty Canolbarth Cymru yn Nhalgarth wedi iddynt dderbyn deiseb yn annog Llywodraeth Cymru i restru neu warchod fel arall adeiladau nodedig ar y safle.. Am fwy o wybodaeth ar y ddeiseb yma cliciwch yma.

Yna bydd y Pwyllgor yn ymweld â’r Goedwig Fawr yng Ngregynog ger y Drenewydd i weld esiamplau o goed hynafol a choed treftadaeth yn dilyn derbyn deiseb gan Goed Cadw Cymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar y ddeiseb.

Ar fore ddydd Llun bydd y Pwyllgor Deisebau yn Ysgol Uwchradd Prestatyn, Prestatyn, Gogledd Cymru.

Bydd aelodau o’r Pwyllgor yn cael trafodaeth hefo disgyblion yn yr Ysgol i ofyn beth maen nhw’n feddwl o’r fyddin yn mynd i ysgolion i recriwtio.

Cyn dychwelyd yn ôl i Fae Caerdydd ar gyfer mwy o gyfarfodydd Pwyllgor a’r Cyfarfod Lawn ar ddydd Mawrth bydd y Pwyllgor yn cynnal cyfarfod yn Ysgol Uwchradd Prestatyn.

Bydd y pynciau a ganlyn yn cael eu trafod yn y cyfarfod:

• Y Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru;
• Diogelu Tir Comin;
• Lluoedd Arfog yn recriwtio mewn Ysgolion; a’r
• Ddarpariaeth o Ysgolion

I neilltuo sedd:
• ffoniwch 0845 010 5500; neu
• anfonwch neges e-bost at archebu@cymru.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.