Blog Gwadd #2: Gweithdy Bil Tai (Cymru)

Yn ddiweddar bu i dîm Allgymorth y Cynulliad gynnal eu gweithdy cyn-ddeddfwriaethol cyntaf yng Ngogledd Cymru. Pwrpas y sesiwn oedd egluro broses ddeddfwriaethol y Cynulliad a sut gall pobl gyfrannu i’r ymgynghoriad ar Bil Tai (Cymru) Llywodraeth Cymru.

Bu i Louise Blackwell o Awdurdod Tai Clwyd Alyn gymryd rhan yn y sesiwn ac mae hi yn dweud wrthym sut mae hi wedi elwa ohono.

Roedd y gweithdy ar Bil Tai (Cymru) yn oddefgarwch croesawus – yn ddiddorol a gwybodus, ac yn rhoi’r sgiliau i mi allu ymgysylltu a chyfrannu at y broses ddeddfwriaethol yng Nghymru.

Gan fy mod yn Swyddog Datblygu Cymunedol, bu i mi ddechrau deall y cysylltiadau rhwng ein prosiect ‘Community Voice’ aml-asiantaeth (sydd ar hyn o bryd yn rhedeg yng Nghonwy) a thîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rhoddodd y cyfarfod yma hefyd mewnwelediad i’r sialens mae’r ddau yn eu hwynebu ac i wneud yn sicr bod materion a phryderon rydym yn eu clywed gan breswylwyr yn cyrraedd pobl sydd yn y sefyllfa i wneud gwahaniaeth.

Roedd hyn yn fy ngwneud yn chwilfrydig. A fyddai deiseb ar y cyd yn gwneud ymarfer da yn y mannau trafodwyd yn ddiweddar yn ein digwyddiad ‘Cyfarfod Gweinidogion’ ym Mae Colwyn?

Rhoddodd y sesiwn yma’r gobaith y byddai’r Cynulliad Cenedlaethol yn rhedeg ymgynghoriadau penodol gyda rhai o’n preswylwyr.

Yn fy marn i, gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddim ond ennill o astudiaethau achos craff profiadau pobl yng Nghymru am faterion cyfoes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.