Digwyddiadau’r Haf – ‘Steddfod 2013

Mae un o wyliau celf, cerddoriaeth a diwylliant mwyaf Gorllewin Ewrop newydd ddod i ben am flwyddyn arall, a bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwarae ei ran i gyfrannu at ei llwyddiant. Daeth y nifer mwyaf erioed o ymwelwyr i Eisteddfod 2013 a gynhaliwyd yn Sir Ddinbych yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Roedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn noddi pabell y Cymdeithasau a Chymunedau eleni, ac roedd stondin y Cynulliad wedi’i lleoli rhwng y ddau leoliad. Yn ystod yr wythnos, croesawyd dros 2,200 o ymwelwyr i’r stondin, a chafodd pob un ohonynt gyfle i siarad ag aelodau ein tîm am ddemocratiaeth yng Nghymru a’r datblygiadau gwleidyddol diweddaraf ym Mae Caerdydd.

Daeth cyfanswm o 12 o Aelodau’r Cynulliad ar ymweliad â’r stondin gan gynnwys Anne Jones, yr AC lleol; David Melding, y Dirprwy Lywydd; William Powell a Bethan Jenkins a oedd yn cynrychioli’r Pwyllgor Deisebau; a’r Aelod mwyaf newydd yn y Cynulliad sef Rhun ap Iorwerth, yr Aelod dros Ynys Môn.

Cawsom hefyd dros 500 o ymatebion i ymgynghoriadau’r Cynulliad. Yn ystod yr wythnos gwahoddwyd y cyhoedd i ddweud eu dweud ar nifer o faterion, gan gynnwys:

Cynlluniau Llywodraeth Cymru i safoni amseroedd tymhorau ysgol yng Nghymru;
Bil arfaethedig gan Bethan Jenkins AC, ar lythrennedd ariannol;
-A’r trefniadau cyfredol ar gyfer ariannu lleoedd prifysgol ar gyfer myfyrwyr is-raddedig a 6ed dosbarth o Gymru.

Cafodd llawer mwy o bobl gyfle i ddysgu rhagor am ddemocratiaeth yng Nghymru a’u haelod lleol, yn syml drwy sgwrsio â staff neu drwy gymryd rhan mewn rhaglen o ddarlithoedd a digwyddiadau poblogaidd ym Mhebyll cyfagos y Cymdeithasau a Chymunedau.

Seremoni'r Orsedd tu allan i stondin y Cynulliad.
Seremoni’r Orsedd tu allan i stondin y Cynulliad.

Er bod yr Eisteddfod wedi gorffen am eleni, mae llawer o bobl eisoes yn meddwl am ddigwyddiad y flwyddyn nesaf yn Llanelli, ac mae cyfle o hyd i chi gymryd rhan yn ymgynghoriadau’r Cynulliad dros yr haf. Cliciwch ar y lincs uchod.

Hwyl am y tro!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.