Gweithdy Dinasyddiaeth Rathbone – Llanelli

Ymwelodd Simon Thomas AC a’r Tîm Allgymorth “Y Pad Lansio” yn Rathbone Cymru, Llanelli i gynnal Gweithdy Dinasyddiaeth gyda phobol ifanc yn yr ardal.

Drwy gynnal trafodaethau ar bwerau sydd wedi’u ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â rhoi cyfle i bobol ifanc i ddeisebu’r Cynulliad ynglŷn â materion y maent yn teimlo’n gryf amdan yn eu cymunedau, y gobaith yw eu bod yn gal profiad talgrwn sy’n helpu nhw i ymgysylltu gyda’r amgylchedd y maent yn byw ynddo.

Y Pad Lansio

Hoffwn ddiolch i Rathbone Cymru ac aelodau’r staff yn y Pad Lansio am y cyfle i ymweld â nhw. Os bydda chi yn hoffi trefnu cyflwyniad neu weithdy gyda’r Tîm Allgymorth, cysylltwch gyda ni ar e-bost: outreachteam@cymru.gov.uk

Fel arall, pe bai chi’n hoffi trefnu Taith o’r Senedd, fedrwch chi gysylltu â ni drwy’r Llinell Archebu ar 0845 010 5500, neu ffon testun ar 0845 010 5678 neu drwy e-bost: archebu@cymru.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.