Tim Allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol yn helpu Cybiau Cymru i ennill eu bathodynnau Her Democratiaeth

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn helpu Cybiau Cymru i ennill eu bathodynnau Her Democratiaeth wrth i ystod o adnoddau newydd gael eu lansio yn nigwyddiad Hwyl a Sbri Cymru-gyfan y Cybiau ddydd Sadwrn, 15 Mehefin 2013 yn Llanfair-yn-muallt.

Outreach Bus at the Scouts Fun Day

Mae’r bathodyn Her Democratiaeth yn annog pobl ifanc i ymchwilio a dysgu am brosesau democrataidd Cymru, y Deyrnas Unedig ac awdurdodau lleol Cymru, er mwyn sicrhau eu bod mewn sefyllfa well i wneud penderfyniadau yn y dyfodol ac i gymryd rhan mewn democratiaeth.

Scouts Fun Day

Fel rhan o’r bathodyn Her Democratiaeth, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynhyrchu adnoddau a fydd yn helpu Sgowtiaid o bob oed i fodloni rhai o’u gofynion mewn modd ryngweithiol, llawn hwyl.

Fynychodd hyd at 3,000 o Gybiau rhwng 8 a 10 oedd i’r digwyddiad, yn ogystal â thros 800 o oedolion.

Scouts Fun Day

Am rhagor o wybodaeth am Her Democratiaeth dilynwch y linc yma: http://www.scoutswales.org.uk/node/154

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.