Tîm Allgymorth a Chyngor ar Bopeth – Gweithdai Deall ac Ymgysylltu

Ar 15 a 17 Mai 2013, bu staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr o ganolfannau Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru mewn gweithdai Allgymorth yn ymdrin â deall ac ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd a’r ail yn Swyddfa Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gogledd, ym Mae Colwyn.

Roedd Aelodau Cynulliad yn bresennol yn y gweithdai, gan roi cyfle i gyfranogwyr drafod amryw o faterion. Roedd Lynne Neagle AC ac Alun Ffred Jones AC yn bresennol yn y gweithdy ym Mae Caerdydd a Janet Finch-Saunders AC a Mark Isherwood AC yn bresennol yn y gweithdy ym Mae Colwyn.

Cafwyd dau ddiwrnod llwyddiannus gyda chyflwyniadau gan Swyddogion Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghyd â Swyddogion Allgymorth Senedd y Deyrnas Unedig.

Roedd y cyfranogwyr wedi mwynhau eu hunain yn fawr, gydag un yn ystyried hyn yn gyfle gwych i ryngweithio a’i Aelodau Cynulliad lleol;

“Roedd siarad hefo’r Aelodau yn hynod o ddefnyddiol. Roedd y sesiwn yn gyfle i mi ddod i ddeall mwy am eu rôl a defnyddiais y cyfle i roi cipolwg iddynt o’r gwaith rydym yn ei wneud.”

Os hoffech gael gwybodaeth am ein gweithdai Allgymorth anfonwch e-bost i: timallgymorth@cymru.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.