Grwpiau Ffocws i Ymchwiliad Presenoldeb ac Ymddygiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Dros y mis diwethaf, mae’r tîm Allgymorth wedi cynnal 18 grwpiau ffocws gydag ysgolion a sefydliadau dros Gymru ar y mater o bresenoldeb ac ymddygiad.

Rhoddwyd cyfle i blant a phobl ifanc o oedran 9 i 21 mlynedd i drafod eu profiadau a’r materion maent yn credu oedd yn fwyaf pwysig wrth ystyried presenoldeb ac ymddygiad mewn ysgolion, megis strwythur a chynnwys gwersi, bwlio ar ddarpariaeth sydd ar gael i ddisgyblion, a’r angen i gynnwys pobl ifanc ymhellach yn y broses o wneud penderfyniadau addysgol.

Diolchodd Elizabeth Stokes, Rheolwr rhaglen Dysgu am Oes Llamau,  y tîm Allgymorth a defnyddwyr y gwasanaeth, gan ddweud eu bod wedi “ymateb yn feddylgar ac ystyriol gan gynnig golwg werthfawr ar y maes i’r ymchwilwyr”.

Grwp Ffocws rhaglen Dysgu am Oes Llamau, Caerdydd

Byddai’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn hoffi rhoi diolch i phob cyfranogwr, ysgol a sefydliad a chyfrannodd i’r Ymchwiliad hyn.

 Am fanylion pellach ynglŷn ag Ymchwiliad Presenoldeb ac Ymddygiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, cliciwch yma:

http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5218

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.