Wythnos Gwrth-fwlio, 19 – 23 Tachwedd 2012

Wythnos Gwrth-fwlio. 19 – 23 Tachwedd 2012

Dywedodd Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad: “Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cefnogi ymgyrch y Gynghrair Gwrth-fwlio yn llwyr.

“Dylid herio unrhyw fath o fwlio homoffobig, bwlio oherwydd hil, bwlio oherwydd anabledd neu unrhyw fath o fwlio neu drosedd casineb arall, ble bynnag y bydd yn dod i’r amlwg. Mae’n achosi cymaint o boen a gofid i rai sy’n gorfod dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol a chreulon o’r fath.

“Mae ymddygiad o’r fath yn gwbl annerbyniol yn y Cynulliad Cenedlaethol ac mae canllawiau a gweithdrefnau ar waith gennym i sicrhau nad yw ymddygiad o’r fath yn rhan o’r gweithle yn y Senedd. Byddwn yn annog unrhyw un sydd wedi profi bwlio o’r fath yn uniongyrchol neu sydd wedi bod yn dyst i fwlio tuag at berson arall, i ddweud wrth yr awdurdodau yn ei gylch ar unwaith.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.