Fideo EYST

Cynhyrchwyd y fideo hwn gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) yn Abertawe I ddangos pa wasanaethau y mae’n ei ddarparu. Mae EYST wedi rhoi llawer o gymorth i’r Cynulliad Cenedlaethol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda’i aelodau yn cymryd rhan mewn ymchwiliadau fel ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes I brentisiaethau yng Nghymru. Gwyliwch y fideo (Saesneg yn unig):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.