Archesgob Caergaint i ymweld ag ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Er Lles Pawb: beth sy’n troi cymdeithas yn gymuned?

Mae’n bleser gan Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, eich gwahodd i ymuno â hi i groesawu Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint, i’r Pierhead fel rhan o’i daith flynyddol o gwmpas Cymru.

Bydd yr Archesgob yn trafod ei farn ar beth sy’n uno ac yn cryfhau cymunedau, ac yna’n cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb, a gaiff ei chadeirio gan Betsan Powys, Golygydd Gwleidyddol ar gyfer BBC Cymru.

Bydd y tocynnau’n yn cael eu rhyddhau am 14.00 ddydd Llun 5 Mawrth.

Caniateir hyd at dau docyn i bob person. I gael tocyn, cysylltwch â:
Archebu@cymru.gov.uk / 0845 010 5500

Archesgob Caergaint
Sesiwn y Pierhead
Dydd Llun 26 Mawrth
13.00 – 14.00

Archesgob Caergaint - Sesiwn y Pierhead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.