Y Cynulliad yn eich ardal chi – gweithdai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gogledd, 9 Chwefror 2012

Yr wythnos hon, cynhaliodd Lowri Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru y Cynulliad Cenedlaethol y trydydd mewn cyfres o weithdai ar ‘Ddeall ag ymgysylltu â gwaith y Cynulliad’.

 

Cafodd y gweithdy, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o nifer o sefydliadau gwirfoddol a chymunedau lleol, ei gynnal yn swyddfa’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Colwyn.

 

Soniodd Lowri wrth y grwpiau am weithio gyda’r Cynulliad ac am ffyrdd y gallant sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Roedd gan y grwpiau ddiddordeb arbennig mewn darganfod mwy am y broses ddeisebu a’r ffyrdd y gall eu Haelodau Cynulliad godi materion ar eu rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am weithdai’r Cynulliad, ffoniwch 0845 010 5500 neu anfonwch e-bost i archebu@cymru.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.