Y Cynulliad yn eich ardal chi – Gweithdai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng ngogledd Cymru, 16 Ionawr 2012

Cynhaliodd Rheolwr Allgymorth y Cynulliad yng ngogledd Cymru weithdai yn ddiweddar o’r enw ‘Ddeall ac ymgysylltu a gwaith y Cynulliad.’

Cafodd y cyntaf ei gynnal yng nghanolfan gymunedol Parkfields, Yr Wyddgrug, a gwahoddwyd aelodau o’r gymuned leol a sefydliadau gwirfoddol i gymryd rhan yn y sesiwn.

Y diwrnod canlynol, cynhaliwyd gweithdy tebyg yng Nghanolfan Cymunedau’n Gyntaf Llangefni, Ynys Môn ar gyfer sefydliadau gwirfoddol lleol.

Cododd sawl pwnc ei ben yn ystod y gweithdai gan gynnwys apwyntiadau meddygol dros y ffin, ail-agor rheilffyrdd a darpariaeth i’r digartref.

Derbyniodd pawb wybodaeth a chyngor ynglŷn â datrys y materion hyn megis cysylltu â’u Haelodau Cynulliad a Phwyllgor Deisebu’r Cynulliad.

Bydd gweithdai eraill yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth a chreu partneriaethau â mudiadau gwirfoddol o bob cwr o’r rhanbarth.

 Am fwy o wybodaeth cysyllter â’r Cynulliad ar 0845 010 5500 neu e-bostiwch archebu.cymru@wales.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.