Y Cynulliad yn eich ardal chi – Clwb Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn dweud eu dweud, 8 Rhagfyr 2011

Logan Hickey a Daniel Jones - Clwb Ieuenctid Maesteg

Ddydd Iau, 8 Rhagfyr 2011, cymerodd rhai o aelodau Clwb Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ran yn ymgynghoriad Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 sy’n cael ei adolygu gan Bwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad ar hyn o bryd. Cawsant gyfle i fynegi eu barn ynglŷn â pha mor effeithiol mae’r ddeddf wedi bod trwy gyfrwng holiadur. Ymhlith y bobl ifanc roedd Logan Hickey o Ysgol Gyfun Llanhari a Daniel Jones o Ysgol Gyfun Cynffig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.