Y Cynulliad yn eich ardal chi – Cynhadledd Cam-drin Pobl Hyn, 7 Rhagfyr 2011

Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, aeth tîm allgymorth y Cynulliad i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Age Cymru a Chomisiwn Pobl Hŷn Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y digwyddiad wedi’i seilio ar gam-drin pobl hŷn ac roedd dros 150 o bobl o wahanol fudiadau a sectorau yn bresennol. Gwahoddwyd nifer o siaradwyr gwadd i gymryd rhan yn y gynhadledd, gan gynnwys Louise Hughes, Rheolwr cynllun cam-drin pobl hŷn Age Cymru; ‘‘Rhoddodd y gynhadledd gyfle i bobl o wahanol rannau o Gymru ddod ynghyd i drafod materion o bwys, dysgu gan arbenigwyr yn eu maes a rhannu profiadau.’’ Roedd Rheolwr Allgymorth Gorllewin De Cymru y Cynulliad yn bresennol i ddosbarthu gwybodaeth am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a rhoi gwybod i bawb sut mae modd iddynt ddylanwadu ar waith y Cynulliad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.