Y Cynulliad yn eich ardal chi – Ymgynghoriad Cynllun Cydraddoldeb, 1 Rhagfyr 2011

Cymerodd sawl grŵp o ogledd Cymru ran mewn gweithdai a gynhaliwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar. Cyfarfu tîm Allgymorth a thîm Cydraddoldeb y Cynulliad gyda’r grwpiau ar Fws Allgymorth y Cynulliad yn Y Rhyl a Wrecsam. Cawsant gyflwyniad ar waith y Cynulliad yn ogystal â chyfle i ddweud eu dweud ar ymgynghoriad cynllun cydraddoldeb y Cynulliad. Daeth grŵp arall draw i swyddfa’r Cynulliad yng ngogledd Cymru i gymryd rhan mewn gweithdy tebyg. Cyn y gweithdai, daeth aelodau o’r cyhoedd draw i’r bws i ddysgu am waith y Cynulliad. Soniodd grŵp o ferched eu bod yn anhapus gyda’r tâl a godir ar bobl ifanc i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus felly aethant a gwybodaeth am Bwyllgor Deisebu’r Cynulliad adref gyda hwy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.