Y Cynulliad yn eich ardal chi – Sioe Deithiol Sir Conwy, 28 Tachwedd 2011

Cymerodd dîm Allgymorth y Cynulliad yng ngogledd Cymru ran mewn digwyddiad a drefnwyd gan Gyngor Sir Conwy brynhawn Llun 28 Tachwedd 2011. Teitl y digwyddiad oedd ‘Sioe Deithiol Rhannu Arfer Da’ ac fe’i cynhaliwyd yng nghanolfan ieuenctid Bae Colwyn. Bwriad y digwyddiad oedd i bobl alw heibio i ddarganfod mwy am wasanaethau a chyfleoedd gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghonwy. Roedd pawb yn awyddus i ddysgu am waith y Cynulliad Cenedlaethol. Dangosodd rai gryn ddiddordeb yn y broses ddeisebu tra roedd eraill yn dymuno cael mwy o wybodaeth am Fws Allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol. Penderfynodd llawer fynd a holiadur Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 adre gyda hwy i’w dosbarthu i bobl ifanc Sir Conwy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.