Y Cynulliad yn eich ardal chi – Gweithdy Cyngor ar Bopeth, 14 Tachwedd 2011

Ar 14 Tachwedd, cymerodd rai o staff Cyngor ar Bopeth gogledd Cymru ran mewn cwrs a drefnwyd gan dîm Allgymorth y Cynulliad yn swyddfa Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Colwyn. Cawsant gyflwyniad ar waith y Cynulliad gan Reolwr Allgymorth gogledd Cymru yn ogystal â sesiwn gyda rhai o Aelodau Cynulliad gogledd Cymru. Soniodd Mark Isherwood AC, Antoinette Sandbach AC ac Aled Roberts AC am eu rôl fel Aelodau a sut maen nhw’n cynrychioli rhanbarth gogledd Cymru yn y Cynulliad. I orffen, rhoddodd aelod o Bwyllgor Deisebu’r Cynulliad sgwrs am broses ddeisebu’r Cynulliad Cenedlaethol. Dywedodd y criw bod eu dealltwriaeth o waith y Cynulliad wedi gwella o ganlyniad i’r sesiwn a bod y sgyrsiau a gafwyd gyda’r Aelodau wedi bod yn fuddiol tu hwnt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.