Y Cynulliad yn eich ardal chi – Digwyddiad Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Gar, 22 Tachwedd 2011

Aeth Bws Allgymorth y Cynulliad draw i Landeilo i gymryd rhan mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Gyngor Gwirfoddol Sir Gâr ddydd Mawrth. Rhoddodd hyn gyfle i bawb oedd yng nghyfarfod blynyddol y sefydliad ddysgu rhywfaint am waith y Cynulliad. Cawsant wybodaeth gan Reolwr Allgymorth canolbarth a gorllewin Cymru am ymgynghoriadau presennol y Cynulliad megis yr ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hyn a’r ymchwiliad Mesur a Dysgu Sgiliau (Cymru). Ar hyn o bryd, mae’r Cynulliad yn creu cynllun cydraddoldeb newydd felly cafodd aelodau o’r cyhoedd gyfle i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yng nghwmni staff tîm cydraddoldeb Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.