Y Cynulliad yn eich ardal chi – Clwb Ieuenctid Sandfields yn cael dweud eu dweud, 22 Tachwedd 2011

Cynhaliodd Swyddog Allgymorth Gorllewin de Cymru sesiwn gyda chlwb ieuenctid Sandfields ar 22 Tachwedd 2011. Trafodwyd ffyrdd o ddylanwadu ar y Cynulliad a sut y gall pobl ifanc gael dweud eu dweud ar waith y Cynulliad, gan gynnwys Deisebu a’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc. Cawsant hefyd gyfle i gymryd rhan yn ymgynghoriad Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009, sy’n gobeithio rhoi dewis ehangach i bobl ifanc o ran cyrsiau mewn ysgolion a cholegau. Bydd eu cyfraniad o gymorth i’r pwyllgor fedru adolygu llwyddiant y mesur a’r effaith y mae wedi cael ar fywydau plant a phobl ifanc Cymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.