Y Cynulliad yn eich ardal chi – Bws Allgymorth yn Abertawe, 24 Tachwedd 2011

Aeth Bws Allgymorth y Cynulliad i Abertawe ar 24 Tachwedd 2011 i gynorthwyo’r Cynulliad ddatblygu cynllun cydraddoldeb newydd erbyn Ebrill 2012. Cyfarfu Swyddog Allgymorth Gorllewin de Cymru a Swyddog Cydraddoldeb y Cynulliad â rhwydwaith merched lleiafrifol ethnig ar fwrdd y bws i glywed eu barn am hygyrchedd y Cynulliad. Un o amcanion y cynllun fydd ceisio perswadio pobl i chwarae rhan yng ngwaith y Cynulliad. Roedd y bws wedi’i barcio yng nghanol y ddinas, felly daeth nifer o bobl draw i ddysgu am y Cynulliad Cenedlaethol a chael gwybod pwy yn union sy’n eu cynrychioli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.