Diweddariad

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth, ystyriodd y Pwyllgor grynodeb o’ch ymatebion i gwestiynau a ofynnwyd ar y blog hwn. Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor i anfon crynodeb o’r ymatebion at y Prif Weinidog a’r Llywydd gan ofyn iddynt am eu barn ar eich sylwadau. 

Yn ogystal, bydd y Pwyllgor yn cysylltu â Llywodraeth yr Alban a Gogledd Iwerddon i ganfod sut y maen nhw yn dathlu llwyddiant o fewn cyd-destun ehangach system anrhydeddau ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon ymhellach ar ôl iddo gael yr ymatebion i’r ceisiadau hyn. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y ddeiseb ar y blog. Hoffai’r Pwyllgor ddiolch, unwaith yn   rhagor, i bawb a gyfrannodd at y blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.